Ebook Đàn ông giấu phụ nữ điều gì trong kinh doanh?: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Phần I: Quan điểm của đàn ông, phần II. Phụ nữ trong vai kẻ phá hoại. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.