Ebook Cuộc đời và tư tưởng Krishnamurti - Đời không tâm điểm: Phần 2

Trong cuộc hành trình của nhân loại nhằm khám phá cách thế cá nhân tự giải thoát khỏi khổ não để sống hạnh phúc, thỉnh thoảng xuất hiện những người mà cuộc đời và tư tưởng gây nhiều tranh luận; thời gian tranh luận càng lâu dài thì phạm vi ảnh hưởng càng sâu rộng và đó là điều khó tránh khỏi. Việc tìm hiểu thân thế và tư duy của những người ấy giúp độc giả thêm dồi dào kiến thức, định tĩnh tu tập hoặc xác quyết hơn quan điểm tương đồng hay dị biệt của mình. Krishnamurti là một trong những người như thế. Mời các bạn cùng đón đọc tác phẩm tác phẩm Cuộc đời và tư tưởng Krishnamurti - Đời không tâm điểm để biết thêm nội dung chi tiết.