Ebook Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Khát khao cháy bỏng của các doanh nhân: Thay đổi thế giới, câu lạc bộ đầu tư mạo hiểm: 1.000 người ra quyết định, vòng thuyết phục: Hãy là một trong ba trăm người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.