Ebook Cô gái mất tích: Phần 1

Phần 1 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Khi nghĩ đến vợ mình, tôi thường nghĩ tới cái đầu của cô ấy. Trước hết là dáng hình của nó..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.