Ebook Cô gái của Bố: Phần 2 - NXB Hà Nội

Phần 2 ebook từ chương 26. Câu chuyện bắt đầu từ "Nat vượt qua các thủ tục sơ bộ như thể là chuyện đó đang xảy ra với ai đó khác. Cô máy móc ký tên xác nhận mình đã được đọc cho nghe quyền Miranda và đã cho phép lục soát xe, chiếc xe đã bị giữ..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.