Ebook Cô gái của Bố: Phần 1 - NXB Hà Nội

Phần 1 ebook gồm 25 chương. Câu chuyện bắt đầu từ "Nat Greco thấy mình như bộ ngực cúp A khiêm tốn bị tròng vào cái áo ngực cỡ D đúp..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.