Ebook Chứng khoán - Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ" gồm các nội dung chính: Khuôn mẫu cờ chữ nhật - cơ hội rất tốt của những người chuyên nghiệp, nhưng cũng là cái bẫy với những người mới nếu lòng tham trỗi dậy, các khuôn mẫu khác - đọc thật kỹ - chưa hiểu thấu đáo thì đừng sử
dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.