Ebook Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh phụ nữ: Phần 2

Cây thuốc vị thuốc phòng và chữa bệnh phụ nữ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bệnh thời kỳ sau đẻ, một số bệnh thường gặp ở tuyến vú, âm đạo thoát khí, lãnh dục nữ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.