Ebook Các tác phẩm của Đào Trinh Nhất: Phần 1

Đào Trinh Nhất (1900-1951), tự Quán Chi, là nhà nhà văn, nhà báo Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông được người trong giới cầm bút đánh giá là người có cách làm việc nghiêm túc, thận trọng và là người đã biết dùng ngòi bút nghệ thuật làm sống lại nhiều tư liệu đã mai một trong lịch sử cận đại Việt Nam. Trong 30 năm cầm bút, nhà văn Đào Trinh Nhất đã để lại một số lượng tác phẩm đáng kể. Cùng tìm hiểu một số tác phẩm của Đào Trinh Nhất qua tài liệu Các tác phẩm của Đào Trinh Nhất sau đây.