Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2' được nối tiếp phần 1 trình bày kinh doanh siêu thường, thu tiền của thiên hạ; đặt đạo đức và sự chân thành lên hàng đầu.