Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Xã hội học và các lý thuyết (Tập 2), phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về lí thuyết xã hội hiện đại, lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, hậu cấu trúc và sự nảy sinh của lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, lí thuyết hậu cấu trúc, lí thuyết hậu hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.