Ebook Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Y học và dưỡng sinh; Ăn uống và dưỡng sinh; Các thức ăn dưỡng sinh; Các động tác dưỡng sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.