Ebook Bài tập quản lý tài chính công: Phần 2

Việc nghiên cứu các tình hống quản lý tài chính công sẽ giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp học tập chủ động, sang tạo thông qua việ trình bày, bảo vệ quản điểm, ý kiến cá nhân và làm việ theo nhóm tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.