Ebook Bài tập quản lý tài chính công: Phần 1

Cuốn sách Bài tập quản lý tài chính công cung cấp cho sinh viên những bài tập tình huống thường xảy ra trong quá trình quản lý tài chính công, các bài tập có tính chất mở, phản ánh thực tiễn sinh động giúp sinh viên làm quen và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.