Ebook An toàn khi thực hiện treo dây

Tài liệu An toàn khi thực hiện treo dây cung cấp cho học viên các thông tin liên quan đến việc lựa chọn thiết bị treo dây, kĩ thuật thực hiện treo dây, phương pháp thực hiện an toàn khi vận hành cẩu tháp. Chủ đề thảo luận là tư thế của người thực hiện treo dây, lựa chọn phương pháp thực hiện treo dây, lựa chọn thiết bị treo dây và thiết bị phụ trợ, sự an toàn khi thực hiện treo dây, việc thực hiện treo dây và vận hành an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.