Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm - John C. Maxwell

 Khi trở thành thành viên của một nhóm nào đó thì vấn đề bạn cần băn khoăn không phải là "Có nên tham gia các hoạt động của nhóm không?" mà là "Những đóp góp của bạn có mang lại thành công cho nhóm không?" Và cuốn sách dưới đây sẽ là lời giải đáp cho các câu hỏi đó. Mời bạn đọc tham khảo.