Ebok Kế toán doanh nghiệp với Visual Basic - KS Đinh Xuân Lâm

Cuốn sách Kế Toán Doanh Nghiệp Với Visual Basic: Giới thiệu nhiều công cụ và các kỹ thuật lập trình nâng cao trong Visual Basic; tìm hiểu kiến thức về kế toán, nguyên tắc lập trình và những điều bí ẩn bên trong một chương trình kế toán; phân tích thấu đáo cơ sở dữ liệu hệ thống và khả năng của chương trình cùng môi trường cài đặt. Ví dụ minh họa là những chương trình nhỏ hoạt động khá độc lập, phù hợp với thực tế. Thông qua cuốn sách Kế Toán Doanh Nghiệp Với Visual Basic, bạn có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu và tự mình thiết kế thành công một chương trình quản lý kế toán đặc thù cho doanh nghiệp của mình bằng Visual Basic.