Đánh giá tác dụng của phương pháp kết hợp bài tập dưỡng sinh, điện châm và bài độc hoạt ký sinh thang trong điều trị thoái hóa khớp gối

Bài viết trình bày đánh giá kết quả của phương pháp kết hợp bài tập dưỡng sinh, điện châm và Độc hoạt ký sinh thang trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát và theo dõi một số tác dụng không mong muốn của phương pháp. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên, so sánh trước sau đồng thời so sánh với nhóm chứng trên 60 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán xác định thoái hóa khớp gối, đủ tiêu chuẩn chọn và không vi phạm tiêu chuẩn loại trừ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Hà Nội từ tháng 1/2021 đến hết tháng 10/2021. Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm là nhóm nghi