CorelDraw và cùng nhau học vẽ (Tập 9): Phần 1

Tài liệu CorelDraw và cùng nhau học vẽ (Tập 9) nằm trong Bộ tài liệu tin học dành cho học sinh trung học, được biên soạn theo chương trình tin học hiện sử dụng trong các trường phổ thông và dựa theo chứng chỉ A tin học, ngoài ra bộ tài liệu còn bổ sung thêm nội dung mới để phù hợp với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu: Chương trình Corel Draw; vẽ hình và tô màu... Mời các bạn cùng tham khảo.