Công nghệ trong kiến trúc xanh - Hướng đi tất yếu ở Việt Nam hiện nay

Bài viết này sẽ trình bày một cách nhìn cụ thể hơn về việc hiểu biết và vận dụng xu hướng Kiến trúc xanh, bằng những giải pháp kỹ thuật, công nghệ vào công trình kiến trúc hiện nay.