Chuyên đề: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh - Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam

Chuyên đề: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh sẽ giới thiệu các nội dung cơ bản: bạn và ý tưởng kinh doanh của bạn, thử nghiệm ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kế hoạch bán hàng,...  Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.