Chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh - Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hương

Đến với Chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh các bạn sẽ được tìm hiểu các nội dung chính: Giới thiệu về lập kế hoạch kinh doanh, nhận  diện cơ hội và hình thành ý tưởng  kinh doanh, nội dung kế hoạch kinh doanh. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.