Chiến thuật làm bài - Part 7: Reading comprehension

Nội dung part 7 (Reading comprehension) của tài liệu "Chiến thuật làm bài" trình bày về chiến lược đọc nhanh, các chiến thuật đọc để bố trí thời gian một cách hợp lý, ngắt riêng cụm từ bổ nghĩa ra để đọc, xác định mệnh đề danh ngữ dài, xác định cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh, động từ quyết định cấu trúc câu, cách diễn đạt lại cụm từ câu hỏi (Paraphrasing) và một số dạng câu hỏi thường gặp của đề thi TOEIC.