Bảo tồn giá trị kiến trúc - mỹ thuật của Hội quán Quỳnh Phủ Quy Nhơn

Bài báo bao gồm các nội dung: giới thiệu về di tích hội quán Quỳnh Phủ của người Hoa gốc Hải Nam tại Quy Nhơn; báo cáo hiện trạng của hội quán; phân tích giá trị của các yếu tố kiến trúc – mỹ thuật tại hội quán; đề xuất các phương pháp bảo tồn di sản trong tương lai phát triển của thành phố Quy Nhơn.