Bài giảng Xử lý tín hiệu số (Slide bài giảng)

Bài giảng Xử lý tín hiệu số gồm có những nội dung chính sau: Tín hiệu và hệ thống rời rạc, phép biến đổi z, bộ lọc số, phép biến đổi fourier rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo.