Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép lọc trên miền tần số - Nguyễn Linh Giang

Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các phép lọc ảnh trên miền tần số như: Cơ sở các phép lọc cải thiện ảnh trên miền tần số, lọc thông thấp, lọc thông cao. Mời các bạn cùng tham khảo.