Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!