Bài giảng Truyền thông marketing - TS Hoàng Xuân Phương

Bài giảng Truyền thông marketing nhằm mục tiêu: cung cấp cho sinh viên kiến thức và khả năng am hiểu vấn đề từ đó phân tích và lập kế hoạch truyền thông marketing, giúp sinh viên quen với quy trình, vấn đề và những thuật ngữ thường sử dụng trong truyền thông marketing.