Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 6: Quản trị hoạt động marketing trực tiếp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động marketing trực tiếp, sự phát triển của marketing trực tiếp, phát triển hệ thống marketing CSDL,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.