Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 5: Quản trị hoạt động P.R và marketing trực tiếp

Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 5: Quản trị hoạt động P.R và marketing trực tiếp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị hoạt động quan hệ công chúng; quản trị hoạt động marketing trực tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!