Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 3: Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo

Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 3: Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xác định các mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; chiến lược sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!