Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 2: Quá trình truyền thông và lập kế hoạch phương tiện truyền thông marketing

Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 2: Quá trình truyền thông và lập kế hoạch phương tiện truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quá trình truyền thông marketing; lập kế hoạch phương tiện truyền thông marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!