Bài giảng Truyền thông giáo dục dinh dưỡng - ThS.BS. Đoàn Thị Ánh Tuyết

Bài giảng Truyền thông giáo dục dinh dưỡng trình bày một số khái niệm về truyền thông giáo dục dinh dưỡng, phương pháp giáo dục sức khỏe, các hành vi sức khỏe đúng. Mời các bạn cùng tham khảo.