Bài giảng Tổn thương bàn tay do bơm cao áp báo cáo 1 trường hợp và hồi cứu y văn - Ths. Nguyễn Tuấn Định

Bài giảng Tổn thương bàn tay do bơm cao áp báo cáo 1 trường hợp và hồi cứu y văn trình bày các nội dung chính sau: Ca lâm sàng tổn thương bàn tay do bơm cao áp; Siêu âm và điều trị tổn thương bàn tay do bơm cao áp; Yếu tố tiên lượng; Áp lực bơm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.