Bài giảng Tìm hiểu phương pháp cấy chỉ Catgut – BSCKI. Nguyễn Việt Dũng

"Bài giảng Tìm hiểu phương pháp cấy chỉ Catgut – BSCKI. Nguyễn Việt Dũng" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan về phương pháp cấy chỉ; cơ chế của cấy chỉ; chỉ định và chống chỉ định; những mặt bệnh điều trị bằng cấy chỉ; dụng cụ cấy chỉ; các bước tiến hành; ưu và nhược điểm của phương pháp cấy chỉ Catgut.