Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định chung; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt; Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!