Bài giảng Thuế: Bài 3 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bài giảng Thuế: Bài 3 Thuế bảo vệ môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường; Kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!