Bài giảng Thuế: Bài 2 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bài giảng Thuế: Bài 2 Thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu; Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu; Phương pháp tính thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!