Bài giảng Thuế: Bài 1 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bài giảng Thuế: Bài 1 Tổng quan về thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Thuế; Giới thiệu các sắc thuế đang áp dụng tại Việt Nam; Phân loại thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!