Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 2: Hình thức kế toán - Sổ nhật ký chung trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày khái quát vấn đề chung về sổ nhật ký chung bao gồm khái niệm và các hình thức kế toán. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp đến người học hình thức kế toán sổ nhật ký chung như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ nhật ký chung. Để nắm rõ nội dung chương 2 của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.