Bài giảng Thực hành Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising Practices) - Bài 4: Quảng cáo Facebook

Bài giảng Thực hành Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising Practices) - Bài 4: Quảng cáo Facebook. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan quảng cáo Facebook; cài đặt quảng cáo; thiết lập chiến dịch; xem dữ liệu quảng cáo; thanh toán chi phí quảng cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!