Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 5 - Trần Thị Huyên

Mục tiêu nghiên cứu chương 5 là giải thích được yêu cầu cơ bản của công tác kế toán về tiền lương. Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền lương trên chứng từ, tài khoản và sổ sách; Lập được các báo cáo và thực hiện việc đối chiếu số liệu cuối kỳ.