Bài giảng Thu thập dữ liệu

Bài giảng Thu thập dữ liệu sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các nguyên tắc thu thập dữ kiện; phân loại biến số; phiếu câu hỏi; phần mềm phân tích số liệu. Với các bạn quan tâm tới vấn đề điều tra, nghiên cứu khoa học thì đây là tài liệu hữu ích.