Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập dữ liệu, chọn mẫu và lý do phải chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, lựa chọn bằng số ngẫu nhiên, mẫu trong nghiên cứu thử nghiệm.