Bài giảng Thống kê tài chính - PGS. TS Bùi Đức Triệu

Bài giảng Thống kê tài chính gới thiệu đến người học nội dung 3 chương sau. Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê tài chính, chương 2: Thống kê tài chính công và tài chính doanh nghiệp, chương 3: Thống kê các thể chế tài chính, chương 4: Thống kê thị trường tài chính. Qua 3 chương trong bài giảng, các bạn cũng đã có thêm những kiến thức về bộ môn thống kê tài chính. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích trong quá trình ôn luyện và thuyết trình của các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.