Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - ThS. Võ Thị Tuyết Anh

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Hối đoái có nội dung trình bày một số quy ước trong giao dịch hối đoái quốc tế, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái, thị trường giao sau.