Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Các giao dịch hối đoái

Nội dung chương 1 trình bày các vấn đề: Tỷ giá hối đoái, giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, quyền lựa chọn tiền tệ. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.