Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

"Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 5: Incoterms 2000 và Incoterms 2010" giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm và phạm vi áp dụng của Incoterms; phân biệt được 13 điều khoản của Incoterms 2000; những điều cần chú ý khi áp dụng Incoterms 2010; phân biệt được 11 quy tắc của Incoterms 2010.