Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

"Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 4: Phương thức thanh toán quốc tế" trình bày phương thức chuyển tiền; phương thức nhờ thu; phương thức tín dụng chứng từ (L/C). Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.