Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 9: Xác định giá kinh tế của điện và nước

Bài giảng trình bày một số nội dung về: Xác định giá kinh tế của điện và nước, lợi ích kinh tế của điện và nước trong thị trường không biến dạng, chi phí kinh tế của điện và nước trong thị trường không biến dạng, giá kinh tế của điện và nước trong thị trường có biến dạng, xác định lợi ích kinh tế của điện/nước trong thị trường có biến dạng do trợ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.